FSC® keurmerk

 • Golden Flame & FSC®

Gecertificeerd openhaardhout: het FSC keurmerk

Over FSC haardhout

FSC keurmerk - Hout uit goed beheerde bossen

Golden Flame International B.V. is de meest vooruitstrevende openhaardhout producent van Nederland. Wij waren de eerste producent en leverancier van FSC gecertificeerd openhaardhout en zijn al sinds 12 december 2006 FSC® gecertificeerd onder nummer SCS-COC-000652-CR.  FSC® certificatie betekent dat het bos van oorsprong onafhankelijk geïnspecteerd en geëvalueerd wordt volgens strikte eisen op vlak van milieu, sociale en economische eisen, zoals goedgekeurd door de Forest Stewardship Council®. Wij vinden het niet alleen belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn met de levering van het beste open haardhout. Maar ook dat dit op een duurzame en verantwoorde manier gebeurt.

Voor Golden Flame is het gebruik van FSC haardhout vanzelfsprekend en zeer belangrijk. Hiermee dragen wij bij aan verantwoord bosbeheer. Dit is goed voor de natuur, goed voor de plaatselijke bevolking en goed voor het klimaat. FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, die verantwoord en duurzaam bosbeheer stimuleert. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat het open haardhout op een verantwoorde en duurzame manier wordt geoogst en verwerkt. Zodat de bossen zowel hun biodiversiteit als economische en sociale waarde behouden.

Dit gebeurt door gecertificeerde houtkap met het houtkeurmerk FSC (Forest Stewardship Council) voor verantwoord bosbeheer. Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC-certificeringssysteem de beste manier om bossen voor houtkap duurzaam te beheren.

Let op onze FSC®-gecertificeerde producten

Hout met een FSC-logo is geproduceerd volgens strenge regels over onder andere:

 • legaliteit, bescherming van de natuur;
 • de rechten van de lokale bevolking en arbeiders;
 • het welzijn van de bevolking, arbeiders en dieren.

Het FSC-systeem is er op gericht dat ook in de toekomst de natuur behouden blijft. En de flora en fauna, bevolking, bedrijven en consumenten kunnen profiteren van wat het bos hen te bieden heeft. Zo mag in een bos per hectare slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen gekapt worden. In de tussentijd kan het bos zich herstellen en in sommige gevallen wordt het bos hierbij geholpen door het bijplanten van bomen. Diverse studies hebben aangetoond dat het FSC-keurmerk positieve effecten heeft voor het bos en de lokale bevolking.

Waarom Golden Flame International B.V. al sinds 2006 haardhout levert met het FSC-keurmerk

Omdat dit goed is voor de natuur, goed voor de plaatselijke bevolking en goed voor het klimaat!

 • Goed voor de natuur

  Als we FSC open haardhout uit FSC-bossen gebruiken, dan is dat gunstig voor de mensen en dieren die er leven. In bossen met grote cultuur- en natuurwaarden wordt niet geoogst. Er worden alleen bomen uitgehaald die het bos echt kan missen. Zo mag in een bos per hectare slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen gekapt worden. In de tussentijd kan het bos zich herstellen en in sommige gevallen wordt het bos hierbij geholpen door het bijplanten van bomen. De oogst is minder dan de bijgroei in de herstelperiode. Op deze manier blijft het bos gewoon bos.

 • Goed voor de plaatselijke bevolking

  FSC bosbeheer zorgt voor inkomsten voor de bevolking. Er werken lokale bosarbeiders in een FSC-bos. Zij genieten van goede arbeidsomstandigheden zoals een vast loon, werkktijden, schoon drinkwater, goede veiligheidskleding, sociale en medische voorzieningen en training. Bij de FSC-boscertificering wordt de lokale bevolking geraadpleegd. Zo zorgt het FSC-keurmerk dat de rechten en belangen van mensen die in en om het bos wonen worden gerespecteerd.

 • Goed voor het klimaat

  Het gebruik van open haardhout met het FSC-logo is niet alleen belangrijk voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn. Ook het wereldwijde klimaat profiteert van goed beheerde bossen. FSC-bosbeheer beschermt bossen en levert open haardhout met een veel duurzamere en betere CO2-prestatie dan open haardhout wat niet FSC-gecertificeerd is.

Haardhout van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is FSC®-gecertificeerd. Dat betekent dat hun bossen goed en verantwoord worden beheerd en voldoen aan de strenge normen van het Forestry Stewardship Council.

Golden Flame koopt in Nederland al tientallen jaren het haardhout bij Staatsbosbeheer. Het hout uit deze bossen mag dan ook het FSC®-keurmerk dragen.

Meer informatie over haardhout van Staatsbosbeheer kunt u bekijken op de website www.staatsbosbeheer.nl/haardhout

Onduidelijkheid over FSC® label haardhout

Golden Flame mag als open haardhout leverancier haardhout met FSC label verkopen. Dit komt omdat wij zelf al sinds 12 december 2006 FSC® zijn gecertificeerd onder nummer SCS-COC-000652-CR.  Als uw haardhout leverancier zelf (of in een groepcertificaat) niet FSC gecertificeerd is mag het open haardhout niet met het FSC keurmerk worden verkocht. Hierover bestaat nog wel eens verwarring.

Op internet en lokaal worden er talloze zogenaamde FSC haardhout producten aangeboden zonder dat de leverancier zelf een FSC certificaat heeft. Indien u zeker wilt weten of een product het FSC label heeft, vraag dan aan de leverancier het eigen certificaat op. Het FSC certificaat van Golden Flame kunt u hier downloaden.

De 10 principes voor open haardhout met FSC® keurmerk

FSC is niet het enige houtkeurmerk, maar wij denken dat FSC op dit moment als enige standaard voldoende garanties biedt voor verantwoord bosbeheer. FSC wordt gezien als een koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen en verantwoord bosbeheer in het bijzonder.

Als onderdeel van de verwerking wordt door controles gewaarborgd dat openhaardhout met het FSC-keurmerk niet ongeoorloofd vermengd wordt met niet-gecertificeerd hout en zo wordt gekenmerkt. FSC wordt gesteund door ’s werelds grootste en meest erkende milieuorganisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds. Beiden spreken zich nadrukkelijk uit voor FSC boven andere boscertificeringssystemen.

Voor Golden Flame is het gebruik van FSC haardhout vanzelfsprekend en zeer belangrijk. Hiermee dragen wij bij aan verantwoord bosbeheer. FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, die verantwoord bosbeheer stimuleert.

De herkomst van FSC hout voldoet aan wereldwijde standaarden voor duurzaam bosbeheer, zoals die zijn opgesteld door FSC. De basis voor deze standaarden zijn de 10 FSC-principes. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Golden Flame maakt gebruik van FSC open haardhout. Onze haardhoutsoorten zijn voorzien van het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

FSC legt de lat hoger dan de andere boscertificeringssystemen. Zo geven wij u als eindgebruiker de beste garantie dat gecertificeerde bossen verantwoord worden beheerd.

 • Internationale wetgeving

  Het bosbeheer dient te voldoen aan de geldende nationale en internationale wetgeving. Verder gelden er internationale afspraken en verdragen maar ook principes en criteria van FSC zelf. Aan al deze punten dienen de beheerders van de bossen te voldoen.

 • Eigendomsrechten en gebruiksrechten

  De eigendomsrechten en gebruiksrechten van het land en bosproducten moeten duidelijk zijn vastgelegd en gedefinieerd. Tevens dienen deze rechtsgeldig te zijn.

 • Traditionele en formele rechten

  De traditionele en formele rechten worden erkend en gerespecteerd. Dit geldt zowel voor de (lokale) bevolking op land als voor de (lokale) bevolking van de hulpbronnen.

 • Goed bosbeheer

  Door goed bosbeheer wordt het economische en sociale welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen ook op de lange termijn tenminste in stand gehouden of verbeterd.

 • Voorzieningen en producten efficiënt benut

  Alle voorzieningen en producten die het bos biedt worden efficiënt benut. Op een  dusdanige manier dat, ook op de lange termijn, de sociale, economische en ecologische functies van het bos gewaarborgd blijven.

 • Het bosgebied moet worden beschermd

  De ecologische en landschappelijke waarden, de biodiversiteit en de unieke ecosystemen van het bosgebied worden in stand gehouden en moeten worden beschermd.

 • Het stellen van lange termijn doelen

  Door middel van het stellen van lange termijn doelen, wordt er een beheerplan opgesteld en toegepast. De lange termijn doelen en middelen staan duidelijk omschreven in het beheerplan en dient constant te worden geactualiseerd.

 • Regelmatige toetsing

  Regelmatige toetsing van de oogst, de toestand van het bos, de handelsketen en managementactiviteiten. Voorts worden de sociale en ecologische effecten hiervan getoetst.

 • Extra zorg hoge cultuur- en/of natuurwaarde

  In bossen met een hoge cultuur- en/of natuurwaarde wordt het bosbeheer met extra zorg uitgevoerd. Zodat de karakteristieke eigenschappen worden behouden en versterkt.

 • Bosplantages

  De 9 hierboven omschreven principes gelden ook voor bosplantages. Deze dienen eveneens volgens deze principes te worden beheerd. Bosplantages kunnen als aanvulling dienen op de houtoogst uit natuurlijke bossen. Hierdoor neemt bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen af. Verder dient het behoud en herstel van natuurlijke bossen te worden bevorderd.